скоро:

  follow me on Twitter

  сабота, април 16, 2005

  Харем

  Ќе ви раскажам една приказна. Постои еден харем. Само еден маж владее внатре. Жените се граѓанки од втор ред. За да се биде член мора да се исполнат сет од услови. Читајте подолу...


  За да добиете апликација за пристап ве молам контактирајте ме на мојата е-меил адреса. Членството е бесплатно под услов апликантот од кога ќе пристапи во харемот да побара уште други женски личности кои би сакале да станат идни потенцијални апликантки. Членстовот е доживотно улугата е загарантирана. :) Потентната гаранција пости со соодветни дожини за комплетно задоволство. Дозволено е користење на помошни материјали за задоволување на припадничките/членовите на харемот. Превозот е на сметка на харемот а и храната е обезбедена исто така.
  Услови за пристапување (Идните членки ќе бидат одредени од жири комисија јас и само јас)

  1. Да не се потешки од 68 кг.
  2
  . Да не се повисоки од 1.80
  3. Да немаат преголема страст кон јадење.
  4. Да немаат страст кон садомахистички идеи.
  5. Да се слободни најмалку еднаш во две недели да го посетуваат харемот.
  6. Да не се нарцесоидни.
  7. Да се дефлорирани. (Можно дефлорирање но со претходно утврдени услови)
  8. Да уживаат во експериментирање.
  9. Да не се припаднички на никоја политичка партија.
  10. Да не се нимфоманки.
  11. Да не користат средства кои доведуваат до промена на состојбата на умот, размислувањето и физичката активност.
  12. Да не се побунува против присуството/отсуството на други девојки од харемот.
  13. Да не се срамежливи.


  Ова се дел од условите. Можат да бидат променети на моја sole discretion без никакжо претходно знаење на членките на харемот. Во случај ако членката сака да го напушти харемот тоа може да го стори со претходна молба за напуштање која мора да биде одобрена од комитетот за управа на харемот. Тоа не и гарантира на членката веднашно отсуство од харемот туку после изминати 30 како што е уредено во (Службен весник на Харемот 34 чл. 4 ал.5). За сите други услуги кои не се предвидени со членството на харемот се плаќа поовластена даночна стапа од 19% и 20% според Бугарските закони. Дозволено е членство на девојки од сите националности но притоа членките да не шират верска, национална и друг вид на омраза. Секакво користење на харемот а политички и верски цели се забранува најстрого. За сите нарушители на горе наброените а и не наброените услови (кои можат да се прочитаат во договорот кој се потпишува пред пристап во харемот) се налагаат казни соодветно законот за девиации. Во харемот не владее парламентарна и никаков друг вид на демократија туку анархија - во која владетел су ЈАС: Секакво пропагиранње на демократски и други идеи е спротивно на условите за членство. Владетелот може да дозволи членување на членките во соодветни организации пр. веќе постоечки - Македонски Национален огранок, Бугарски Национален огранок, Албански национален огранок заради занимавање на членките за време на отсуство на валдетелот. Владетелот може да наложи административни и други мерки на членките во харемот без нивно претходно консултирање ако има сознанија за секакви девијантни појави. Владетелот може да одлучи да не прима повеќе девојки во харемот ако ги има премногу а ако се појави некоја нова интересна то може да ја земе и да исклучи веќе стара постоечка. Ако девојките се видат дека учествуваат во хомосексуални актови без присуство на владетелот се прилагаат соодветни мерки. За секакви нејаснотии оставете коментар.

  Ова и го напишав на една другарка која сакаше да членува во моjот харем :)

  Нема коментари: